КЛИМАТИЦИ С ПЛАЗМЕНИ ФИЛТРИ

...
0889634258
0894480526
0878814403
ПОЗВЪНИ

Плазма

Това е електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в Озон, и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър.

Плазменият филтър се смята за най-ефективния начин за филтриране на въздуха. Помага за предпазването от болести и алергии. Пречистването на въздуха в помещението от бактерии и вируси е затруднено поради малките им размети и способността им да се разпространяват бързо. Бактериите са с размери от по няколко микрометра, а вирусите са около сто пъти по-малки и е невъзможно да се улавят с нормалните прахови филтри. Друг съществен проблем е, че организмите хванати от неактивни филтри продължават да се разпространяват по повърхността им и се налага често почистване, или замяна.

При плазмената обработка на въздуха, по-едрите частици: прах, животински косми, полени, успели да преминат през праховия филтър се наелектризират и се улавят по-лесно от електростатичния филтър. Допълнително плазмата йонизира въздуха. Ан-йоните с подходяща концентрация създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират. В помещение с наслоен цигарен дим, климатик с плазмена система разгражда 70% от съдържащите се във въздуха частици два пъти по-бързо отколкото с традиционен филтър. Плазмения филтър е практически вечен, не се нуждае от специална поддръжка и грижи и е сравнително евтин. Подобни системи имат повечето маркови климатици на пазара, като Fujitsu General, Panasonic, Toshiba DAISEIKAI, LG и други.

Използването на филтри използващи електрическо поле и електрическо разреждане е познато от години като решение на тези предизвикателства. Тези филтри са влезли в употреба първоначално в болници където високо ефективното филтриране и стерилизацията е 100-процентова необходимост. Чрез Плазменото филтриране се постига високо ефективно премахване на замърсителите във въздуха включващо - фина прах, полени и други алергенни частици, спори на плесени, димни замърсители, бактерии, цигарен дим, домашни миризми, миризми от домашни любимци и др. Често подобно филтриране, поради широкия си обхват на действие, се използва в офиси, клубове и на други публични места с цел намаляване на риска от болести. Чрез поляризиране, дължащо се на електрическото поле, силите на привличане между замърсителите и влакната на антибактериалните филтри, реализират високо ефективното улавяне на малки частици.

Посредством тестове е установено, че ефективността на антибактериалния филтър от 93% може да достигне до 99.9% в комбинация с плазмен модул. Фабрично монтираните Плазмени филтри са пригодени за лесно почистване. След изваждането на филтъра от климатика, той може да се измие с топла вода, да се изсуши и постави обратно. При редовна поддръжка филтъра има живот от 6 до 8 години, без понижаване на ефективността му.

Какво е Озон?

Озона е Кислородна молекула с 3 кислородни атома. Озона е нестабилна молекула, която при контакт с елемент способен да са оксидира освобождава допълнителния си кислороден атом от молекулата и се свързва към замърсителя. Остатъка е стабилна, чиста молекула кислород. След оксидирането на повечето замърсители е възможно да остане остатъчен озон, по-голямата част от който се събира от електростатичния филтър с активен въглен.

Защо се използва озон?

Озона има голямо приложение в сферата на почистването и дезинфекцията. Най-често се използва за дезинфекция, в сферата на хранителната индустрия и при бутилирането на вода. Озона е предпочитан поради свойството му да оксидира замърсители и да формира вторични продукти.